Битката при Пидна (Pydna) се провежда на 22 юни 168 г. пр. Хр., между силите на Римската република водени от консула Луций Емилий Павел и македоните на цар Персей близо до Пидна в Гърция. Завършва с победа на Рим. Тя води до края на македонската династия на Антигонидите и е важна стъпка в разширяването на римското господство в източното Средиземноморие. Счита се като класически пример за нареждането на македонската фаланга и римските легиони, при което се показва слабата точка на фалангата.

Experience

Job
57460, Abriaqui, Colombia, Bogota